MONDNEUSMASKER VERPLICHT BIJ BEZOEK AAN PRAKTIJK  lees verder

Huisartsenpraktijk Sluijs

Specialisaties

Huisartsen:

We beoefenen de reguliere huisartsgeneeskunde, in de volle breedte. U kunt bij ons terecht voor kleine chirurgische ingrepen. We plaatsen zelf ook spiraaltjes. We hebben palliatieve zorg hoog in het vaandel staan. We zijn beiden huisarts-opleider en als zodanig verbonden aan de huisartsopleiding Groningen.

Mw Sluijs-Gerrits heeft als aandachtsgebied: zorg voor mensen met ASTMA/COPD. Ze werkt op dit valk nauw samen met onze praktijkondersteuner Mw. E. Heeres.

Dhr. Sluijs is ook bestuurlijk actief, hij is voorzitter van huisartsencoöperatie “De Slochterkring”.

 

Doktersassistentes:

Zij zijn een belangrijke spil in onze praktijk. Zij dragen zorg voor een adequate dag/weekplanning. Zij zullen u vragen naar de reden voor het contact. Ze zijn hier speciaal in geschoold. Daarnaast kunt u bij hen op het assistentenspreekuur terecht voor o.a.:

  • bloeddrukmetingen
  • oor uitspuiten
  • verwijderen van hechtingen
  • verricht van beperkt bloedonderzoek
  • het laten verrichten van urine onderzoek
  • eenvoudige wondbehandeling
  • zwachtelen

Apothekersassistentes:

Zij zijn verantwoordelijk voor het maken bereiden controleren van uw medicatie.Ook staan zij tot u beschikking bij vragen over het juiste gebruik van medicatie. Zij zijn uiteraard hiertoe opgeleid en gediplomeerd en scholen waar nodig steeds bij.

 

Praktijkondersteuner (somatiek):

Mw. E. Heeres (Engelien) is werkzaam als praktijkondersteuner somatiek. Zij houdt zich bezig met de zorg voor mensen met Diabetes type 2, ASTMA/COPD. Ook is zij werkzaam op het vlak van CVRM (CardioVasculairRisicoManagement) De zorg voor oudere patiënten zal in de toekomst ook tot haar werkterrein gaan behoren. Mw heers werkt in grote mate zelfstandig maar in nauwe samenwerking met en onder eindverantwoordelijkheid van de huisartsen

 

Praktijkondersteuner (GGZ):

Drs. B. Veenstra (Baukje) is een beperkt aantal uren werkzaam als praktijkondersteuner GGZ. Bij milde psychische problematiek kan zij u helpen. De planning voor haar spreekuur loopt via onze assistentes.