LET OP: beide praktijklocaties Hellum en Siddeburen zijn gesloten op donderdag 18 mei 2023 (Hemelvaart) en vrijdag 19 mei 2023. Voor medische spoedgevallen tijdens ANW-uren en tijdens Hemelvaart (18 mei) neem contact op met  : DDG tel 0900-9229. Voor medische spoedgevallen op vrijdag 19 mei tussen 08.00 en 17.00 uur  neem contact op met MC De Noordooster, Bethel 6 Wagenborgen, tel: 0596-541535

Denkt u om het op tijd ophalen van uw herhaalmedicatie !

Huisartsenpraktijk Sluijs

Klachtenregeling

Bespreek uw onvrede met uw huisarts.

Indien u ontevreden over ons bent, verzoeken we u dit met ons te bespreken. Zo kunnen we gezamenlijk proberen het probleem op te lossen. Vindt u dit lastig, of komen we er samen niet uit dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Hij/zij zoekt samen met u naar een oplossing. Hij/zij bemiddelt, kiest dus geen partij en heeft geen oordeel. De informatie wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. U kunt het klachtenformulier gebruiken dat te vinden is op de website van de SKGE. Telefonisch contact is ook mogelijk via 088-0229190.

Komt u er met ons, noch met de klachtenfunctionaris uit, dan kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en patiëntenvertegenwoordigers en huisartsenvertegenwoordigers. Zij wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (een jurist). Het oordeel van deze commissie is bindend. Meer informatie vindt u op www.skge.nl