Per 08-04-2024 zal mw J. (Jozien) Tanis als 3e jaars huisarts in opleiding op locatie Hellum werkzaam zijn ((lees verder->) Nieuws

Huisartsenpraktijk Sluijs

Klachtenregeling

Bespreek uw onvrede met uw huisarts.

Indien u ontevreden over ons bent, verzoeken we u dit met ons te bespreken. Zo kunnen we gezamenlijk proberen het probleem op te lossen. Vindt u dit lastig, of komen we er samen niet uit dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Hij/zij zoekt samen met u naar een oplossing. Hij/zij bemiddelt, kiest dus geen partij en heeft geen oordeel. De informatie wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. U kunt het klachtenformulier gebruiken dat te vinden is op de website van de SKGE. Telefonisch contact is ook mogelijk via 088-0229190.

Komt u er met ons, noch met de klachtenfunctionaris uit, dan kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en patiëntenvertegenwoordigers en huisartsenvertegenwoordigers. Zij wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (een jurist). Het oordeel van deze commissie is bindend. Meer informatie vindt u op www.skge.nl