Praktijk gesloten 26 en 27 mei 2022 : lees hier meer Nieuws

Vanaf 2 mei 2022 is er  geen verplichting meer tot het dragen mond-neus-masker in praktijk  maar let wel : het staat een ieder vrij het wel te doen. Ook, wij als personeel, zullen onder bepaalde omstandigheden toch een masker dragen. Lees meer:  Nieuws

Huisartsenpraktijk Sluijs

Nieuws

Op donderdag 26 mei (Hemelvaart) en vrijdag 27 mei 2022 zijn beide locaties (Hellum en Siddeburen) gesloten. Voor waarneming voor uitsluitend medische spoedgevallen kunt in in ANW-uren en donderdag de 26e ook overdag contact opnemen met CDDG: tel 0900-9229. Op vrijdag 27 mei kunt u tussen 0800-1700 uur uitsluitend voor medische spoedgevallen contact opnemen met Huisartsenpraktijk Woldendorp: tel 0596-601616.

Maskers:

In samenspraak met de naburige praktijken van onze coöperatie  “De Slochterkring” hebben we besloten de verplichting tot het dragen van een mond-neus-masker in de praktijk af te schaffen. Toch moet een ieder zich desgewenst vrij voelen dat wel te doen. Wij , als personeelsleden , zullen onder bepaalde omstandigheden, wel een masker dragen.

Onverminderd van kracht blijven de volgende basisregels.

1: Kom niet, zonder telefonisch overleg,  naar de praktijk bij klachten passend bij COVID-19

2: Blijf de landelijke richtlijnen volgen als u positief getest bent.

3: Bij klachten en een negatieve zelftest bevelen wij ten zeerste een PCR test aan (bij de GGD)

 

Ondersteuning dr.  T. Huijink (Tim)

Dhr T. Huijink  (Tim) zal op een aantal vrijdagen  en op sommige dinsdagen op locatie Hellum en soms op locatie Siddeburen werkzaam zijn. Voor velen geen onbekende ; hij was een paar jaar geleden bij ons werkzaam, als huisarts in opleiding. Met Tim hebben we een goede, betrokken humorvolle huisarts aan ons team kunnen toevoegen.

 

Nieuwe huisarts in opleiding

Per 01-01-2022 is Mw. S vd Belt (Sophie) Locatie Hellum Medewerkers op locatie Hellum werkzaam als huisarts in opleiding. Ze is 3e-jaars en zal grotendeels zelfstandig haar werkzaamheden uitvoeren. We zijn blij met haar komst en kijken uit naar een goede tijd met haar. Ze zal voorlopig op dinsdag, woensdag en vrijdag op locatie Hellum werkzaam  zijn.

 

Corona

Heeft u algemene vragen over het coronavirus? Neemt u dan contact op met het publieksnummer van het RIVM (0800) 13 51.
Maakt u zich zorgen over uw eigen gezondheid of die van uw huisgenoten? Kijk eerst op http://www.thuisarts.nl, daar staat wat u moet doen:

 

Vaccinaties:

Aanmelden  kan (ook zonder uitnodigingsbrief) via  http://www.planjeprik.nl

Aanmelden kan ook  (ook zonder uitnodigingsbrief) via http://www.coronavaccinatie-afspraak.nl

Aanmelden (alleen met uitnodigingsbrief) via telefoonnummer 0800-7070

Hebt u hulp nodig bij het plannen van een afspraak ga naar http://www.uitlegprikafspraak.nl

Voor meer algemene informatie http://www.coronavaccinatie.nl/booster

 

 

Gebruik patiëntenportaal

In deze tijden  proberen we, waar dat kan, zo veel mogelijk gebruik te maken van de verschillende communicatiemiddelen. Het patiëntenportaal biedt diverse zeer handige en veilige toepassingen. U kunt veilig een emailconsult aanvragen. Ook kunt u de herhaalmedicatie zo aanvragen. We bevelen het gebruik van het portaal van harte aan. Voor een duidelijke instructie over het gebruik van het portaal klik hier Instructie patiëntenportaal

 

Noodbesluit LSP

Door de coronacrisis  is van hogerhand een noodbesluit genomen rondom het beschikbaar stellen van uw medische gegevens via LSP. Dit besluit gaat op voor mensen die niet eerder voor zichzelf een keuze hier voor of hier tegen hebben gemaakt. Voor die groep is nu door het noodbesluit die keus voor hen bepaald; hun gegevens zijn nu inzichtelijk. Wilt u dit niet, meld dit dan bij onze praktijk: wij  kunnen dat ongedaan maken. Vindt het het wel goed, dan hoeft u geen actie te ondernemen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Sinds 25 mei jl. is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit zal veranderingen t.a.v. o.a. de communicatie met zich meebrengen. We hebben achter de schermen diverse maatregelen genomen om uw privacy nog beter te waarborgen. Deze verordening heeft o.a. gevolgen voor het gebruik van e-mail. We verzoeken u vriendelijk NIET via het open email-kanaal over medische en andere privacy-gevoelige zaken met ons te corresponderen maar uw aan te melden via het patiëntenportaal (Instructie patientenportaal). Binnen dat portaal kunt u op een beveiligde manier met ons mailen. Het is vooralsnog niet altijd even praktisch. We blijven zoeken naar/werken aan meer veilige en praktische oplossingen.