MONDNEUSMASKER VERPLICHT BIJ BEZOEK AAN PRAKTIJK  lees verder

Huisartsenpraktijk Sluijs

Nieuws

 1 oktober 2020: Mondmaskers op bij bezoek aan praktijk

In verband met de ontwikkelingen rondom het  coronavirus is het verplicht bij het betreden van het praktijkpand, voor welke vorm van bezoek ook, een mondneusmasker te dragen. Dit dient u zelf mee te brengen. Op deze manier proberen we samen met u er -naast de andere maatregelen-  zo veel mogelijk aan te doen, u , onszelf en medepatiënten veilig te kunnen ontvangen in onze praktijk. In de openbare ruimtes van de praktijk zullen we zelf als zorgverleners ook mondneusmaskers dragen. Bij het afleggen van huisbezoeken zullen we ze ook dragen. Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking , namens ons hele team,

Robert & Liane Sluijs, uw huisartsen

Nieuwe huisarts in opleiding

Vanaf begin september zal Daniel Huisman een jaar bij ons werkzaam zijn als nieuwe huisarts in opleiding. Hij vervangt Robin Elderman. Robin heeft zijn opleiding afgerond en is dus nu huisarts. We bedanken hem voor een mooi jaar en wensen hem alle goeds. We kijken uit naar de samenwerking met Daniel.

BLOEDPRIKKEN

Er zijn veranderingen opgetreden t.a.v. het bloedprikken. Niet alle prikposten zijn open. Dit i.v.m. maatregelen rondom corona.  Vanaf 16-06–2020 kan er op de prikposten van CERTE die open zijn, alleen op afspraak bloed geprikt worden en/of materiaal ingeleverd. U kunt een afspraak  maken via http://www.certe.nl . U kunt dan kiezen voor een locatie in de buurt. U kunt ook bellen met 088-2371000.

Ook kunt u  op afspraak  bloedprikken bij ons op de praktijk. Voorlopig is dat op maandagmorgen en op donderdagmorgen.

 

CORONA

Huisartsenzorg in tijden van Corona: het vervolg…..

Vanaf 16 maart zijn we door de Corona-crisis noodgedwongen anders gaan werken. Dit is mede dankzij uw begrip en uw  geduld gelukt. Veel dank daarvoor. Die crisis is nog lang niet voorbij. Stapje voor stapje worden landelijk versoepelingsmaatregelen toegepast. Het effect daarvan wordt steeds bekeken. Uiteraard zijn er ook nu andere vragen rondom uw gezondheid. Bent u, of is uw naaste bezorgd over uw gezondheid of hebt u klachten? Twijfelt u of iets kwaad kan? U zou in beide gevallen eerst op Thuisarts.nl kunnen kijken. Weet ook dat u altijd contact op kunt nemen met uw huisartsenpraktijk. We proberen als huisartsenpraktijken zo goed mogelijk uw vragen te beantwoorden. We zijn bezig op een veilige verantwoorde manier weer meer gewone huisartsenzorg te gaan bieden. Het betekent helaas NIET dat we al volledig als vanouds kunnen gaan werken. Er zijn nog steeds behoorlijke aanpassingen noodzakelijk. Daarover kort wat uitleg.

Hebt u klachten die mogelijk kunnen passen bij Corona?

Kom niet naar de praktijk maar bel! De assistentes zal u  eerst meer vragen stellen. Een deel van die vragen zal gaan over verschijnselen die zouden kunnen passen bij Corona. Er zal per situatie bekeken worden hoe u het best geholpen kunt worden: telefonisch met adviezen, een beoordeling op een apart corona-spreekuur, of een visite thuis. De huisarts zal dan persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.

Overige huisartsenzorg:

Ook voor deze zorg geldt dat die veilig en verantwoord geleverd moet worden. Anders dan u gewend was, hebben de huisartsenpraktijken andere manieren bedacht om uw klachten te beoordelen.  Zo kunnen we  u een advies , de juiste behandeling of begeleiding geven. Dit kan bijvoorbeeld telefonisch of -als de mogelijkheden er zijn met video-bellen- of  met een e-mail-consult.

Soms kan het nodig zijn dat u wel naar de praktijk moet komen. Binnen de praktijk wordt al het mogelijke gedaan om dat op een veilige en verantwoorde manier te laten plaatsvinden. Ook wij hebben ons te houden aan de adviezen van de overheid. Hierdoor mogen er niet te veel mensen in de praktijk aanwezig zijn. We moeten ons ook zoveel mogelijk aan de 1,5 m regel houden. De afspraken worden ruimer ingepland. Houd u zich alstublieft aan de juiste afspraaktijd. Kom bij voorkeur alleen en kom kort van tevoren. Houd u zich binnen de praktijk aan de regels over afstand en aan de voorschriften voor hygiëne: desinfecteer uw handen bij binnenkomst en verlaten  van het pand. Raak in het pand zo min mogelijk aan. Het kan zijn dat de dokters/praktijkmedewerkers een witte jas dragen en het kan voorkomen dat ze, bij bepaalde handelingen,  een mondkapje dragen, handschoenen aan hebben en een bril dragen. Dit uit veiligheid voor u en de dokter/praktijkmedewerker.

De belangrijkste punten:

1: kijk op bv Thuisarts.nl of u er zelf iets aan kunt doen, hier staat soms aangegeven wanneer het beter is contact op te nemen met uw huisartsenpraktijk.

2: Bel naar de praktijk of stuur een e-mail: kom NIET zonder overleg zelfstandig naar de praktijk

3: We werken voorlopig toch in een aangepaste vorm: het kan nog niet zoals vroeger.

  

Medicatie

Uw praktijk is apotheekhoudend. Voor het afhalen van medicijnen gelden ook weer aparte regels. Die zijn per praktijk verschillend. Ze staan op of op de website aangegeven, of rond de entree naar de praktijk. Soms krijgt u telefonisch aanvullende instructies. Neemt u alstublieft de regels hierover goed in acht.

Het is ons samen gelukt om de afgelopen weken zo goed mogelijk zorg te blijven bieden. We zijn in een nieuwe fase aangekomen: met weer een andere manier van werken. Ook nu vertrouwen we er op dat het ons, mede door uw begrip en medewerking weer zal lukken.

 

 

 

Corona

Heeft u algemene vragen over het coronavirus? Neemt u dan contact op met het publieksnummer van het RIVM (0800) 13 51.
Maakt u zich zorgen over uw eigen gezondheid of die van uw huisgenoten? Kijk eerst op http://www.thuisarts.nl, daar staat wat u moet doen:

Bent u ziek en mogelijk besmet met het coronavirus? Kom NIET naar de praktijk, maar neem telefonisch contact met ons op. Zo voorkomen we verdere verspreiding van het virus.

 

Gebruik patiëntenportaal

In deze tijden  proberen we, waar dat kan, zo veel mogelijk gebruik te maken van de verschillende communicatiemiddelen. Het patiëntenportaal biedt diverse zeer handige en veilige toepassingen. U kunt veilig een emailconsult aanvragen. Ook kunt u de herhaalmedicatie zo aanvragen. We bevelen het gebruik van het portaal van harte aan. Voor een duidelijke instructie over het gebruik van het portaal klik hier Instructie patiëntenportaal

 

Noodbesluit LSP

Door de coronacrisis  is van hogerhand een noodbesluit genomen rondom het beschikbaar stellen van uw medische gegevens via LSP. Dit besluit gaat op voor mensen die niet eerder voor zichzelf een keuze hier voor of hier tegen hebben gemaakt. Voor die groep is nu door het noodbesluit die keus voor hen bepaald; hun gegevens zijn nu inzichtelijk. Wilt u dit niet, meld dit dan bij onze praktijk: wij  kunnen dat ongedaan maken. Vindt het het wel goed, dan hoeft u geen actie te ondernemen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Sinds 25 mei jl. is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit zal veranderingen t.a.v. o.a. de communicatie met zich meebrengen. We hebben achter de schermen diverse maatregelen genomen om uw privacy nog beter te waarborgen. Deze verordening heeft o.a. gevolgen voor het gebruik van e-mail. We verzoeken u vriendelijk NIET via het open email-kanaal over medische en andere privacy-gevoelige zaken met ons te corresponderen maar uw aan te melden via het patiëntenportaal (Instructie patientenportaal). Binnen dat portaal kunt u op een beveiligde manier met ons mailen. Het is vooralsnog niet altijd even praktisch. We blijven zoeken naar/werken aan meer veilige en praktische oplossingen.