LET OP :PRAKTIJKLOCATIES SIDDEBUREN  EN HELLUM BEURTELINGS RONDOM DE KERSTDAGEN 2023 EN IN DE EERSTE WEEK VAN 2024 GESLOTEN .  SIDDEBUREN DICHT IN DE WEEK VAN KERST, HELLUM DAN GEOPEND.  HELLUM DICHT IN EERSTE WEEK JANUARI 2024, SIDDEBUREN DAN OPEN. VOOR MEER DETAILS LEES VERDER -> Nieuws

Huisartsenpraktijk Sluijs

Nieuws

In de week van  25-12-2023 t/m 29-12-2023 is locatie Siddeburen in zijn geheel gesloten

U kunt op niet-feest dagen in die week  (dat zijn:27-12 , 28-12 en 29-12 2023) voor medische zaken tussen 08.00 en 17.00 uur contact opnemen met locatie Hellum, 0598-431219. Op de feestdagen zelf en in ANW-uren kunt u voor spoedgevallen contact opnemen met de CDDG: 0900-9229.

In de week van  01-01-2024 t/m 05-01-2024 is locatie Hellum in zijn geheel gesloten.

U kunt op niet-feestdagen in die week (dat zijn 02-01, 03-01, 04-01 en 05-01-2024) voor medische zaken tussen 08.00-17.00 uur contact opnemen met locatie Siddeburen, 0598-431291. Op  01-01-2024 en in de ANW-uren kunt u voor medische spoedgevallen contact opnemen met de CDDG: 0900-9229.

 

Wat leuke nieuwtjes.

Sophie, heeft haar opleiding tot huisarts succesvol afgerond.  We feliciteren haar van harte. Voorlopig komt ze ons team verstreken en daar zijn we blij mee. Ze zal meestal op de maandagen en woensdagen werken op locatie Hellum.

 

Uw medische gegevens zichtbaar bij acute opname ziekenhuis!

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Help mee om uw zorg veiliger te maken!

Binnenkort gaat onze praktijk samen met de huisartsengroep van de Slochterkring en het Ommelander Ziekenhuis en het Martini Ziekenhuis starten met een pilot voor betere uitwisseling van medische gegevens met de spoedeisende hulp. In deze periode is het de bedoeling dat de dokters op de spoedafdelingen de belangrijkste informatie uit uw patiëntendossier zo snel mogelijk kunnen opvragen, als u plotseling hulp nodig heeft. We leggen u graag uit waarom wij aan deze pilot meedoen.

We willen allemaal graag de beste en de snelste zorg ontvangen. Komt u bij een andere arts dan uw eigen huisarts dan is het wel zo fijn als die dokter uw belangrijkste medische gegevens kan inzien, bijvoorbeeld uw medicijngebruik, allergieën of medische geschiedenis. Het bekijken van uw gegevens kan alleen als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven aan uw eigen huisarts.

Bij de Doktersdienst Groningen kunnen de huisartsen uw gegevens al opvragen bij ons. Maar de dokters van de spoedafdelingen van het ziekenhuis kunnen dit niet. Vreemd toch?

Zij moeten tijdens openingstijden van de huisartsenpraktijk bellen voor deze gegevens, dat kost tijd en kan alleen als we open zijn. Terwijl juist op de spoedafdeling snelheid super belangrijk is voor de beste behandeling. Als elke seconde telt, willen wij dat uw medische gegevens en gebruikte medicijnen snel bekend zijn. Ook als onze huisartsenpraktijken gesloten zijn.

Omdat we zorgvuldig met uw gegevens willen omgaan, werken we graag mee aan deze pilot. Alleen de dokter op de spoedafdeling kan tijdens deze pilot uw medische gegevens, dag en nacht en direct via de computer bij ons opvragen. Zo kunnen ze u beter en sneller helpen.

In Nederland zijn we de eerste groep huisartsen die op deze manier gaan samenwerken met twee ziekenhuizen. Tijdens deze pilot gaan we deze snelle manier van uitwisselen medische gegevens uitvoeren omdat wij, huisartsen van de Slochterkring, van mening zijn dat juist in de spoedzorg uw gezondheid voorop staat en “Tijd is gezond” in dit geval!

Wilt u dat de belangrijkste medische gegevens tijdens spoed in te zien zijn?

Geef dan toestemming aan uw vaste huisarts!

Om uw medische gegevens direct beschikbaar te hebben bij de spoedzorg, moet u vooraf toestemming gegeven hebben. Veel patiënten uit onze praktijk hebben dit al gedaan. In het verleden hebben we u schriftelijk om toestemming gevraagd om uw medische gegevens te mogen delen met andere huisartsen en apotheken. Ook liggen hier formulieren voorin de wachtkamer, die u heeft ingevuld. De vraag of uw gegevens inzichtelijk mogen zijn wordt ook gesteld bij het inschrijven in de praktijk.

Heeft u hiervoor nog geen toestemming gegeven en wilt u dit wel graag, mede ook vanwege bovenstaande pilot, dan kan dat op de volgende manieren:

  • U kunt tegen uw huisarts of de doktersassistente zeggen dat u toestemming wilt geven. De assistente zal u hier een formulier voor geven.
  • Via de website volgjezorg.nl. U logt daar in met uw DigiD.

Wilt u meer informatie hierover, kijk dan op www.volgjezorg.nl. In de huisartsenpraktijk liggen folders met informatie over de voordelen van toestemming geven en hoe uitwisseling van medische gegevens gaat.

Regel je toestemming eenvoudig

Wil je weten of je jouw huisarts al toestemming hebt gegeven, ga naar jouw persoonlijke omgeving op www.volgjezorg.nl. Regel je toestemming eenvoudig met DigiD. Of vraag bij de huisarts om de toestemmingsfolder met toestemmingsformulier. Vul het formulier in en geef het af bij je huisarts.

 

 

Vervolg mondkapjes in de praktijk

In samenspraak met de naburige praktijken van onze coöperatie  “De Slochterkring” hebben we besloten de verplichting tot het dragen van een mond-neus-masker in de praktijk af te schaffen. Toch moet een ieder zich desgewenst vrij voelen dat wel te doen. Wij , als personeelsleden , zullen onder bepaalde omstandigheden, wel een masker dragen.

Onverminderd van kracht blijven de volgende basisregels.

1: Kom niet, zonder telefonisch overleg,  naar de praktijk bij klachten passend bij COVID-19

2: Blijf de landelijke richtlijnen volgen als u positief getest bent.

3: Bij klachten en een negatieve zelftest bevelen wij ten zeerste een PCR test aan (bij de GGD)

 

Ondersteuning dr.  T. Huijink (Tim)

Dhr T. Huijink  (Tim) zal op een aantal vrijdagen  en op sommige dinsdagen op locatie Hellum en soms op locatie Siddeburen werkzaam zijn. Voor velen geen onbekende ; hij was een paar jaar geleden bij ons werkzaam, als huisarts in opleiding. Met Tim hebben we een goede, betrokken humorvolle huisarts aan ons team kunnen toevoegen

 

Corona

Heeft u algemene vragen over het coronavirus? Neemt u dan contact op met het publieksnummer van het RIVM (0800) 13 51.
Maakt u zich zorgen over uw eigen gezondheid of die van uw huisgenoten? Kijk eerst op http://www.thuisarts.nl, daar staat wat u moet doen:

 

Vaccinaties:

Aanmelden  kan (ook zonder uitnodigingsbrief) via  http://www.planjeprik.nl

Aanmelden kan ook  (ook zonder uitnodigingsbrief) via http://www.coronavaccinatie-afspraak.nl

Aanmelden (alleen met uitnodigingsbrief) via telefoonnummer 0800-7070

Hebt u hulp nodig bij het plannen van een afspraak ga naar http://www.uitlegprikafspraak.nl

Voor meer algemene informatie http://www.coronavaccinatie.nl/booster

 

 

Gebruik patiëntenportaal

In deze tijden  proberen we, waar dat kan, zo veel mogelijk gebruik te maken van de verschillende communicatiemiddelen. Het patiëntenportaal biedt diverse zeer handige en veilige toepassingen. U kunt veilig een emailconsult aanvragen. Ook kunt u de herhaalmedicatie zo aanvragen. We bevelen het gebruik van het portaal van harte aan. Voor een duidelijke instructie over het gebruik van het portaal klik hier Instructie patiëntenportaal

 

Noodbesluit LSP

Door de coronacrisis  is van hogerhand een noodbesluit genomen rondom het beschikbaar stellen van uw medische gegevens via LSP. Dit besluit gaat op voor mensen die niet eerder voor zichzelf een keuze hier voor of hier tegen hebben gemaakt. Voor die groep is nu door het noodbesluit die keus voor hen bepaald; hun gegevens zijn nu inzichtelijk. Wilt u dit niet, meld dit dan bij onze praktijk: wij  kunnen dat ongedaan maken. Vindt het het wel goed, dan hoeft u geen actie te ondernemen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Sinds 25 mei jl. is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit zal veranderingen t.a.v. o.a. de communicatie met zich meebrengen. We hebben achter de schermen diverse maatregelen genomen om uw privacy nog beter te waarborgen. Deze verordening heeft o.a. gevolgen voor het gebruik van e-mail. We verzoeken u vriendelijk NIET via het open email-kanaal over medische en andere privacy-gevoelige zaken met ons te corresponderen maar uw aan te melden via het patiëntenportaal (Instructie patientenportaal). Binnen dat portaal kunt u op een beveiligde manier met ons mailen. Het is vooralsnog niet altijd even praktisch. We blijven zoeken naar/werken aan meer veilige en praktische oplossingen.