Per 08-04-2024 zal mw J. (Jozien) Tanis als 3e jaars huisarts in opleiding op locatie Hellum werkzaam zijn ((lees verder->) Nieuws

Huisartsenpraktijk Sluijs

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag: van 08.00-17.00 uur. (*op donderdagmiddag geldt er een waarneemregeling)

Houd u voor planbaar onaangekondigd bezoek aan de praktijk rekening met 2 pauze momenten: 10.30-11.00 uur en 12.30-13.15. De balie is dan niet gegarandeerd bemand. Voor spoedgevallen zijn we altijd bereikbaar.

Er zijn twee spreekuurblokken: ’s morgens en ’s middags. Voor het maken van een afspraak op het spreekuur of het aanvragen van een visite verzoeken we u zoveel mogelijk voor 10.00 uur ‘ s morgens te bellen.

 

Op donderdagmiddag na 12.00 uur:

Voor de donderdag middag geldt een waarneemregeling met de praktijk  uit Woldendorp (Dr. Gerrits). Na 12.00 uur hoort u via de telefoonbeantwoorder wie die middag de dienstdoende huisarts is voor dringende zaken. De apotheek is wel geopend!

 

In de avond- nacht- en weekenduren zijn we aangesloten bij de CDDG.

Telefoonnummer: 0900-9229